Kwota Funduszu Sołeckiego - 10 415,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 4 000,00 zł

2. Działalność kulturalna

Kwota: 1 315,39 zł

3. Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską

Kwota: 5 100,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego