Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego - 20 532,43 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Budowa chodnika na ul. Leśnej - II etap

Kwota: 18 532,43 zł

2. Zakup nagród na loterię fantową związaną z organizacją Dożynek Parafialnych

Kwota: 2 000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 870,59 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap

Kwota: 17 870,59 zł