Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 47.653,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Rewitalizacja terenu za boiskiem

Kwota: 37.653,39 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 47.023,83 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie

Kwota: 37.023,83 zł

2) Doposażenie budynku ZMW

Kwota: 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 8.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 40.304,72 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zakup dwóch namiotów

Kwota: 3.000,00 zł

2) Zakup ławostołów festynowych

Kwota: 4.000,00 zł

3) Projekt terenu rekreacyjno - sportowego

Kwota: 5.000,00 zł

4) Zakup elementów siłowni zewnętrznej

Kwota: 20.000,00 zł

5) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 8.304,72 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 36.417,13 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł) :

Kwota: 15.000,00 zł,

2) Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury :

Kwota: 13.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 4.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 4.417,13 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego - 29.867,06 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup nowych elementów na plac zabaw

Kwota 25.867,06 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 2.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 28.355,35 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wymiana posadzki oraz odnowa sufitu w sali wiejskiej

Kwota 23.355,35 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 3.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 22.019,09 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej

Kwota 20.019,09 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego : 31.306,94 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej:

Kwota : 15.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 6.000,00 zł,

3) Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury :

Kwota : 10.306,94 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 20 532,43 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Budowa chodnika na ul. Leśnej - II etap

Kwota: 18 532,43 zł

2. Zakup nagród na loterię fantową związaną z organizacją Dożynek Parafialnych

Kwota: 2 000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 870,59 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap

Kwota: 17 870,59 zł