Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 37.916,52 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Modernizacja placu zabaw ( nowe Henrykowo )

Kwota: 12.500,00 zł

2) Remont urządzeń na placu zabaw

Kwota: 1.300,00 zł

3) Modernizacja wiaty na boisku

Kwota: 11.200,00 zł

4) Remont sali wiejskiej

Kwota: 10.000,00 zł

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 2.916,52 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 36.867,13 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Modernizacja placu zabaw

Kwota: 30.972,59 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota: 5.894,54 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 30.972,59 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zadaszenie na terenie boiska ( stare Henrykowo )

Kwota: 15.000,00 zł

2) Zadaszenie na terenie placu zabaw ( nowe Henrykowo )

Kwota: 15.972,59 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 27.163,22 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw (wieś) :

Kwota: 3.663,22 zł,

2) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw :

Kwota: 5.000,00 zł,

3) Doposażenie placu zabaw (osiedle) :

Kwota: 15.000,00 zł,

4) Zakup krzeseł na salę wiejską :

Kwota: 3.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego - 22 806,38 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Ogrodzenie placu zabaw

Kwota: 10 000,00 zł

2) Zakup krawężnika na boisko do siatkówki

Kwota: 500,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 1 000,00 zł

4) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 11 306,38 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 21.187,07 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Urządzenie placu zabaw na osiedlu domów jednorodzinnych

Kwota 15.000,00 zł

2) Zakup stołów na salę wiejską

Kwota 3.000,00 zł

3) Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku sali wiejskiej w Henrykowie

Kwota 3.187,07 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego - 19.664.05 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie

Kwota 10.000,00 zł

2) Kontynuacja odnowy elewacji budynku sali wiejskiej w Henrykowie

Kwota 7.664,05 zł

3) Malowanie pomieszczenia kuchennego na sali wiejskiej

Kwota 2.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 14.908,76 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup materiału do utwardzania dróg gruntowych w Henrykowie

Kwota 7.000,00 zł

2) Zakup ławek, ławostołu na plac zabaw

Kwota 908,76 zł

3) Kontynuacja odnowy elewacji budynku sali wiejskiej w Henrykowie

Kwota 7.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 13 398,97 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Odnowa elewacji budynku Sali Wiejskiej

Kwota: 13 397,97 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 11 138,52 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół

Kwota: 4 000,00 zł

2. Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali Wiejskiej w Henrykowie

Kwota: 7 000,00 zł