Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 40.780,30 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Ogrodzenie sali wiejskiej

Kwota: 10.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 6.780,30 zł

3) Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny

Kwota: 24.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.075,71 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Porządkowanie stawu

Kwota: 2.000,00 zł

2) Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach

Kwota: 34.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 5.075,71 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 36.370,10 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa chodnika na ul. Leśnej

Kwota: 20.000,00 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej ( gazówki, mikrofalówki, suszarki do naczyń, fotele do salki )

Kwota: 9.000,00 zł

3) Zakup tłucznia ul. Spacerowa

Kwota: 3.000,00 zł

4) Porządkowanie stawu

Kwota: 2.000,00 zł

5) Działalność kulturalna i sportowa

Kwota: 2.370,10 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 32.503,79 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Czyszczenie stawu :

Kwota: 1.000,00 zł,

2) Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł) :

Kwota: 24.003,79 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 3.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 2.000,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego- 28 736,04 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup namiotu

Kwota 4 000,00 zł

2) Doposażenie nagłośnienia

Kwota 2 000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota 2 736,04 zł

4) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 3 000,00 zł

5) Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Lipowej

Kwota 17 000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego - 27.184,15 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Oczyszczenie stawu pożarniczego

Kwota 12.500,00 zł

2) Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach

Kwota 12.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.200,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.484,15 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 25.603,10 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie nawierzchni parkingu ( przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach

Kwota 8.103,10 zł

2) Oczyszczenie stawu pożarniczego

Kwota 15.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 20.241,51 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie nawierzchni parkingu ( przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach

Kwota 17.741,51 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 19 094,00 zł zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 2 000,00 zł

2. Dokończenie budowy chodnika na ul. Parkowej

Kwota: 17 094,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 16 303,85 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych I etap

Kwota: 14 000,00 zł

2. Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach

Kwota: 1 300,00 zł

3. Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)

Kwota: 1 003,85 zł