Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 33.678,11 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 3.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 6.000,00 zł

3) Remont sali wiejskiej

Kwota: 24.678,11 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 34.398,10 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Remont sali wiejskiej

Kwota: 24.398,10 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 30.821,26 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Modernizacja sali wiejskiej

Kwota: 24.821,26 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 6.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego:  27.945,89 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie "Parku zabaw Stodoła":

Kwota: 1.900,00 zł,

2) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 9.800,00 zł,

3) Remont Sali wiejskiej :

Kwota: 13.245,89 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 257,69 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup ławeczek i koszy na śmieci na siłownię zewnętrzną i boisko

Kwota 5 000,00 zł

2) Kontynuacja budowy parkingu przy kościele

Kwota 19 257,69 zł

 

 

Kwota Funduszu Sołeckiego - 22.844,16 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe

Kwota 15.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 4.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 3.844,16 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 21.655,81 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup urządzeń fitness

Kwota 20.855,81 zł

2) Zakup dwóch bramek do gry w piłkę

Kwota 800,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17.231,09 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Częściowa wymiana ogrodzenia sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap

Kwota 7.231,09 zł

2) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym

Kwota 10.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 16 380,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 4 000,00 zł

2. Projekt oświetlenia ul. Zielonej w Krzycku Małym

Kwota: 4 280,00 zł

3. Wymiana części ogrodzenia za salą wiejską w Krzycku Małym

Kwota: 8 100,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 13 953,75 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe

Kwota: 13 100,00 zł