O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone na                

                              wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna  położona w Święciechowie oznaczona  nr 1204 o pow. 0,6400 ha , w skład której wchodzi rola kl. V- 0,6400ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030729/5.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców wsi Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,6 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2019r. o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

2. Nieruchomość rolna  położona w Przybyszewie oznaczona  nr 148 o pow. 1,1600 ha ,  
w skład której wchodzi rola kl. V- 0,6000 ha i łąka kl. IV- 0,5600 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027082/3.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców wsi Przybyszewo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 13,07  q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca  2019r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

 

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa . 

W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia 25 czerwca 2019r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,             tel. 65 5333522.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 maj 2019 11:23 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 11:25 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 11:31 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego