Dnia 2 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf131.51 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf305.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf47.94 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf39.50 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf44.70 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf37.45 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf37.38 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf37.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf147.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf34.41 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.1 do SIWZpdf35.38 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.2 do SIWZpdf47.93 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10.1 do SIWZpdf160.29 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10.2 do SIWZpdf156.39 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11.1 do SIWZpdf18.55 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11.2 do SIWZpdf27.43 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.42 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf107.42 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego