Dnia 15 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.".

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf476.92 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf846.31 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf493.37 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf344.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf356.02 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf340.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf328.86 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf271.87 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf670.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf390.02 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KD do SIWZ - budowlanypdf309.59 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KD do SIWZ - elektrycznypdf60.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KD do SIWZ - sanitarnypdf233.61 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KS do SIWZ - budowlanypdf195.50 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KS do SIWZ - elektrycznypdf46.24 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 KS do SIWZ - sanitarnypdf143.81 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - branża ogólnobudowlanapdf606.71 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - branża elektrycznaPDF99.94 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ - branża sanitarnapdf365.57 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z14.18 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SIWZ - branża ogólnobudowlana7z10.41 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SIWZ - branża elektryczna7z3.82 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SIWZ - branża sanitarna7z5.91 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z36.09 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.pdf217.28 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf374.02 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego