Dnia 2 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf412.33 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf853.03 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf491.86 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf343.46 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf355.64 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf341.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf328.96 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf272.16 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf584.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf389.48 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf44.90 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZpdf362.00 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z9.61 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z36.11 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf374.66 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego