Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf411.38 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.07.2019 r.pdf195.53 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf851.54 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf490.76 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf345.42 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf356.14 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf340.38 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf328.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf270.80 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf583.37 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf390.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWzpdf441.41 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZpdf551.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z7.62 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z36.23 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf376.93 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego