Dnia 6 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf411.29 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf853.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf490.43 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf343.29 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf355.28 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf340.10 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf326.57 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf270.50 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf587.26 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf388.68 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf511.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZpdf1,002.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z4.82 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.17 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf377.33 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego