Dnia 2 sierpnia 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 393 475,90 zł brutto.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 21662fe8-f787-4492-af3e-7e9e0e39e36d

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21662fe8-f787-4492-af3e-7e9e0e39e36d

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf119.46 KBAurelia Prałat
SWZpdf831.80 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf535.87 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf619.76 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf0 bytesAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf399.93 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf612.46 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 6 do SWZpdf283.22 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7 do SWZpdf490.46 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf316.69 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9 do SWZpdf993.22 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 10 do SWZpdf2.20 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 11 do SWZ7z33.13 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 12 do SWZpdf338.87 KBAurelia Prałat
załączniki edytowalne7z53.54 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzppdf368.38 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 lipiec 2022 14:10 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 lipiec 2022 14:11 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 sierpień 2022 10:21 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 sierpień 2022 13:43 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego