Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Dnia 9 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 331 825,00 zł brutto, w tym:

- Część 1 - Budowa zewnętrznej windy w SP w Święciechowie oraz drobne roboty - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych - 343 600,00 zł;

- Część 2 - Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach - 998 225,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 września 2022 r. dodano "Wyjaśnienia nr 1 i modyfikację nr 2 SWZ z 02.09.2022 r.", "Ogłoszenie o zmianie ogłoszeni_02.09.2022 r.", "Decyzję pozwolenie na budowę", obowiązujące: "SWZ", "Załącznik nr 8a do SWZ", "Załącznik nr 8b do SWZ" oraz "Załącznik nr 9 do SWZ - część 2".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 31 sierpnia 2022 r. dodano "Modyfikację SWZ nr 1 z 31.08.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_31.08.2022".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: eb2efb14-b03b-4c6c-9a26-1d934881e75f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb2efb14-b03b-4c6c-9a26-1d934881e75f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf158.68 KBKarolina Samelczak
SWZpdf962.26 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf596.98 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf728.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf546.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf504.49 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf716.55 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf386.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf768.83 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8a do SWZpdf931.61 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8b do SWZpdf930.92 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 17z2.49 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 27z2.40 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 17z4.14 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 27z2.65 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 17z18.47 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (budowlany)7z7.09 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (elektryczny)7z2.62 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.1)7z3.87 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.2)7z1.21 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.3)7z749.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.4)7z682.75 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.5)7z8.88 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (sanitarny)7z2.76 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SWZpdf498.61 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z144.65 KBKarolina Samelczak
Modyfikacja SWZ nr 1 z 31.08.2022 r.pdf620.50 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_31.08.2022 r.pdf37.23 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_02.09.2022 r.pdf37.23 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 i modyfikacja nr 2 SWZ z 02.09.2022 r.pdf3.37 MBKarolina Samelczak
Decyzja pozwolenie na budowępdf1.34 MBKarolina Samelczak
SWZpdf961.68 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8a do SWZpdf930.76 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8b do SWZpdf930.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 27z2.46 MBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf472.31 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf471.25 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 sierpień 2022 14:51 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 sierpień 2022 12:45 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 wrzesień 2022 14:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 wrzesień 2022 10:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 wrzesień 2022 10:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 wrzesień 2022 11:33 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 wrzesień 2022 11:34 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego