Dnia 7 września 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Dnia 6 września 2022 r. dodano informację.


Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 390 256,90 zł brutto.


Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  da2cfb89-2d82-4318-af84-7bec44e0376f

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da2cfb89-2d82-4318-af84-7bec44e0376f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 


 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf118.05 KBAurelia Prałat
SWZpdf831.97 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf535.88 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf620.18 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf616.06 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.50 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf612.98 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 6 do SWZpdf283.79 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7 do SWZpdf490.53 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf317.06 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9 do SWZpdf993.22 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 10 do SWZpdf2.20 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 11 do SWZ7z33.13 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 12 do SWZpdf339.32 KBAurelia Prałat
Załączniki edytowalne7z53.80 KBAurelia Prałat
Informacja pdf359.88 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzppdf369.26 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 sierpień 2022 14:04 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 wrzesień 2022 10:19 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 06 wrzesień 2022 10:20 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 wrzesień 2022 10:23 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 wrzesień 2022 15:25 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 wrzesień 2022 15:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 wrzesień 2022 15:23 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 07 wrzesień 2022 15:23 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego