Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Dnia 19 lipca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf111.29 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf257.66 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf65.55 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf56.28 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf60.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf54.76 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf52.79 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf50.42 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf83.01 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf50.32 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z68.20 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf122.87 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 lipiec 2018 11:54 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 11 lipiec 2018 11:54 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 lipiec 2018 12:17 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego