Święciechowa dnia  26.07.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

 

                                  Informację o wyniku przetargu

 I.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/3 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  115.581,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 143,644,32,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabyła:

 Krawczyk Wioletta.

 

 

II.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8. 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

3.Najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to , iż osoba która wpłaciła wadium nie stawiła się na przetarg.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 lipiec 2022 09:05 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 09:05 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego