Wyniki postępowań przetargowych

Święciechowa dnia 27.12.2022r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

I.

1.W dniu 16 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 121.130,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 204.180,00zł brutto

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Dawid Szczepaniak.

Święciechowa dnia 13.07.2022r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości.

 

Informację o wyniku przetargu

1.W dniu 05 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

Przetargiem objęto lokal nr 1 o pow. 74,50m2 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na działce nr 148/5 o pow 0,1459 ha położonej w obrębie wsi Długie Stare przy ul. Wschowska 2 zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00072327/3.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 101.447,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 102.467,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Kostiantyn Shchehlovitov.

 

 

                                                                                                   Święciechowa dnia  26.07.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

 

                                  Informację o wyniku przetargu

 I.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/3 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  115.581,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 143,644,32,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabyła:

 Krawczyk Wioletta.

 

 

II.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8. 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

3.Najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to , iż osoba która wpłaciła wadium nie stawiła się na przetarg.