Kwota Funduszu Sołeckiego - 9 180,10 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny

Kwota: 6 200,00 zł

2. Zakup ławkostołu drewnianiego - szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem - szt.  2 przy Sali Wiejskiej

Kwota: 2 275,50 zł

3. Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)

Kwota: 115,60 zł

4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka)

Kwota: 589,00 zł

 

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w lipcu 2015 r.:

1. Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny

Kwota: 4 803,77 zł

2. Zakup ławkostołu drewnianiego - szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem - szt.  2 przy Sali Wiejskiej

Kwota: 1 090,00 zł

3. Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)

Kwota: 107,24 zł

4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka)

Kwota: 478,99 zł

5. Zakup zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej

Kwota: 2 700,10 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego