Program Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.

Projekt w/w dokumentu wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 18.10.2022 r. do 09.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, w godzinach od 9:00 – 13:00 pokój nr 5.

W/w dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu

Uwagi i wnioski do projektu należy składać do Wójta Gminy Święciechowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2022 r.:

  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Program Ochrony Środowiska