Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 258
Zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 134 obr. Krzycko Małe, gm. Święciechowa” Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 408
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzeń wodnych – studni głębinowych nr 1, 2, 3 na terenie nowoprojektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Święciechowa gm. Święciechowa planowanego na działce/działkach nr ew.1289 i 5185/4 obr. Święciechowa". Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 801