Lokale i inne obiekty

 

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Święciechowie .

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie wsi Długie Nowe.