Dnia 16 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 10 186 552,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 6 do SWZ z 12.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 3 SWZ z 12.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 5 do SWZ z 10.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 2 SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 10.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SWZ z dnia 09.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 6 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 02.08.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf136.15 KBKarolina Samelczak
SWZpdf1.02 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf490.42 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf623.16 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf791.01 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.49 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf614.48 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf284.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf492.66 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf716.75 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ7z172.50 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZpdf700.70 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.17z6.10 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.27z2.24 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.37z3.25 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.47z4.10 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.57z2.93 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - geologia cz.67z2.11 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom I cz.17z11.08 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom I cz.27z12.53 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom I cz.37z11.47 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom II7z17.85 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom III cz.17z12.22 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom III cz.27z6.55 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom IV cz.17z13.33 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - tom IV cz.27z12.67 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SWZpdf395.41 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z55.91 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 02.08.2021 r.pdf403.90 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.pdf235.86 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 06.08.2021 r.pdf298.44 KBKarolina Samelczak
Modyfikacja nr 1 SWZ z 06.08.2021 r.pdf391.96 KBKarolina Samelczak
Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.pdf1.02 MBKarolina Samelczak
Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.7z493.15 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 06.08.2021 r.pdf58.03 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 4 do SWZ z 09.08.2021 r.pdf220.72 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 5 do SWZ z 10.08.2021 r.pdf404.02 KBKarolina Samelczak
Modyfikacja nr 2 SWZ z 10.08.2021 r.pdf525.29 KBKarolina Samelczak
Zmodyfikowany SWZ z 10.08.2021 r.pdf866.82 KBKarolina Samelczak
Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 10.08.2021 r.pdf717.21 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 6 do SWZ z 12.08.2021 r.pdf407.21 KBKarolina Samelczak
Modyfikacja nr 3 do SWZ z 12.08.2021 r.pdf401.17 KBKarolina Samelczak
Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.pdf717.21 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf372.23 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 28 lipiec 2021 13:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 sierpień 2021 12:13 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 sierpień 2021 12:17 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 sierpień 2021 17:38 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 17:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 sierpień 2021 14:20 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 sierpień 2021 10:47 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 sierpień 2021 10:35 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 sierpień 2021 10:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 sierpień 2021 13:56 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 sierpień 2021 13:56 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego