Ogłoszenia o przetargach

Dnia 27 stycznia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 stycznia 2020 r. dodano Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 23 stycznia 2020 r., ogłoszenie o zmianie SIWZ z 23.01.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.01.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7.1 do SIWZ i Załącznik nr 7.2 do SIWZ.  

Dnia 21 stycznia 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dnia 19 listopada 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 14 listopada 2019 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 14 listopada 2019 r.

Dnia 17 maja 2018 r. dodano Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 17 maja 2018 r.

Dnia 22 maja 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 18 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 18.12.2017 r.

Dnia 20 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 20.12.2017 r. oraz informację o zmianie SIWZ i zmodyfikowane załączniki nr 7.1 i 7.2 do SIWZ.

Dnia 22 grudnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.