Dnia 10 maja 2016 roku dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz dokonano modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Dnia 12 maja 2016 roku dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ, dodano wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 10.05.2016r.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 12.05.2016r.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - 12.05.2016r.

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 - 2.10 do SIWZ_przedmiary robót

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ_wykaz robót

Załącznik nr 5 do SIWZ_oświadczenie o niewykluczeniu

Załącznik nr 6 do SIWZ_grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy po zmianach z 10.05.2016r.

Załącznik nr 8 do SIWZ_specyfikacja techniczna

Załącznik nr 9a, 9b, 9c, 9d do SIWZ_projekty budowlane

Załączniki w formacie edytowalnym

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego