Wyniki przetargów

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej

 

-  otwarcie ofert odbyło się  24 marca 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

Mirosław Miałkowski - ZAKŁAD USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH

MIROSŁAW MIAŁKOWSKI

Kłoda 59 c

64 – 130 Rydzyna

 

cena: 2.271.795,78 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 80 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Grunwaldzka 475

62 – 064 Plewiska

cena: 2.931.764,90 zł (brutto), okres gwarancji jakości: 80 miesięcy, oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 46,49 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,49 pkt

2) KONSORCJUM TOMPOL:

1. TOMPOL S.C. TOMASZ KOZŁOWSKI, TOMASZ KURPISZ, Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64 – 100 Leszno

2. TOMBUD TOMASZ KOZŁOWSKI, ul. Ludowa 2a, 64 – 100 Leszno

3. FIRMA TOMBUD TOMASZ KURPISZ, Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64 – 100 Leszno

cena: 2.575.761,15 (brutto), okres gwarancji jakości: 80 miesięcy, oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 52,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres realizacji zamówienia: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 92,92 pkt

3. Odrzucono ofertynie dotyczy.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                  

Święciechowa, 14 kwietnia 2017 r.                                                    Zatwierdzam

 

                                                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że  w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Przebudowa drogi – ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II

 

-  otwarcie ofert w dniu 16 grudnia 2016 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce wielkie 81c

63-820 Piaski

 

cena: 187 644,54 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 80 miesięcy,

oferowany termin wykonania zamówienia: 100 dni,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 55,65 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres realizacji zamówienia: 10 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 95,65 pkt

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) INSTAL – GŁOGÓW Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 5, 67 – 200 Głogów

cena: 174 036,39 zł (brutto), okres gwarancji jakości: 60 miesięcy, oferowany termin wykonania zamówienia: 135 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 22,50 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres realizacji zamówienia: 7,41 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 89,91 pkt

 

2) Firma „ŻAK” Roboty Drogowo – Mostowe, Transport

ul. A. Krzyckiego 27, 64 – 100 Leszno

cena: 253 168,87 zł (brutto), okres gwarancji jakości: 60 miesięcy, oferowany termin wykonania zamówienia: 130 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 41,25 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 22,50 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres realizacji zamówienia: 7,69 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 71,44 pkt

 

3) Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe "PRA-MAS" Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno : oferta odrzucona.

 

3. Odrzucono oferty:

– Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe "PRA-MAS" Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Zamawiający, działając zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zmianami), dalej jako Pzp, zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem (pismo z dnia 10 stycznia 2017 r. nr FS.271.25.9.2016) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w ww. postępowaniu o okres do 30 stycznia 2017 r. Zamawiający we wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wskazał, że oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy z potwierdzeniem  przedłużenia terminu ważności wadium, lub wniesieniu nowego wadium – należało dostarczyć do zamawiającego do dnia 13 stycznia 2017 r. Jednocześnie Zamawiający poinformował, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (wraz z przedłużeniem terminu ważności wadium, lub wniesieniem nowego wadium) o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie ww. zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a  lub pkt 7b ustawy Pzp.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie poinformował Zamawiającego, czy wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem terminu ważności wadium. Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 7 a  ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą to zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty wykonawcy, wskazana w cytowanym przepisie art. 89 ust. 1 pkt 7 a ustawy Pzp.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 19 stycznia 2017 r.                                                        Zatwierdzam

 

                                                                                    Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                     /-/ mgr inż. Marek Lorych