Dnia 30 listopada 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SiWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 20 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 20.11.2018 r.", "Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 20.11.2018 r.", zaktualizowany (obowiązujący) "SIWZ" oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018 r.".

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf116.73 KBKarolina Samelczak
Uchwała budżetowa Gminy Święciechowa na 2018 r.pdf10.66 MBKarolina Samelczak
Uchwała WPF na 2018-2023pdf23.40 MBKarolina Samelczak
RB-27 S za III kw. 2018 r.pdf772.26 KBKarolina Samelczak
RB-27 S za 2017 r.pdf842.05 KBKarolina Samelczak
RB-28 S za III kw. 2018 r.pdf1.27 MBKarolina Samelczak
RB-28 S za 2017 r.pdf1.20 MBKarolina Samelczak
RB-N za III kw. 2018 r.pdf262.82 KBKarolina Samelczak
RB-N za 2017 r.pdf262.76 KBKarolina Samelczak
RB-NDS za III kw. 2018 r.pdf201.20 KBKarolina Samelczak
RB-NDS za 2017 r.pdf176.81 KBKarolina Samelczak
RB-PDP za 2017 r.pdf156.10 KBKarolina Samelczak
RB-Z za III kw. 2018 r.pdf102.12 KBKarolina Samelczak
RB-Z za 2017 r.pdf105.61 KBKarolina Samelczak
Bilans jednostkowy za 2017 r.pdf176.05 KBKarolina Samelczak
Bilans z wykonania budżetu za 2017 r.pdf140.46 KBKarolina Samelczak
Rachunek zysków i strat za 2017 r.pdf146.41 KBKarolina Samelczak
Zestawienie zmian w funduszu za 2017 r.pdf132.97 KBKarolina Samelczak
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długupdf753.05 KBKarolina Samelczak
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 r.pdf33.26 MBKarolina Samelczak
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytupdf862.01 KBKarolina Samelczak
Opinia RIO w sprawie spraozdania z wykonania budżetu za 2017 r.PDF3.26 MBKarolina Samelczak
Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy ŚwięciechowaPDF1,021.24 KBKarolina Samelczak
Opinia RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.pdf1.70 MBKarolina Samelczak
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetupdf699.93 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 20.11.2018 r.pdf34.14 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 20.11.2018 r.pdf43.70 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf336.97 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018 r.pdf25.42 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 22.11.2018 r.pdf36.14 KBKarolina Samelczak
RB-NDS za 2015 r.pdf97.52 KBKarolina Samelczak
RB-Z za 2015 r.pdf114.07 KBKarolina Samelczak
RB-NDS za 2016 r.pdf97.68 KBKarolina Samelczak
RB-Z za 2016 r.pdf113.35 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 22.11.2018 r.pdf33.98 KBKarolina Samelczak
Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowapdf33.24 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 22.11.2018 r.pdf34.78 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z 22.11.2018 r.pdf45.59 KBKarolina Samelczak
Zaświadczenie o nadaniu nr NIPpdf70.86 KBKarolina Samelczak
Zaświadczenie o nadaniu nr REGONpdf67.32 KBKarolina Samelczak
Uchwała w sprawie powołania Skarbnka Gminy Święciechowapdf17.33 KBKarolina Samelczak
Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Święciechowapdf101.67 KBKarolina Samelczak
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnejdoc162.50 KBKarolina Samelczak
Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowapdf33.24 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf371.89 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 listopad 2018 12:20 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 listopad 2018 12:35 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20 listopad 2018 14:47 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 listopad 2018 10:53 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 listopad 2018 11:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 listopad 2018 11:16 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 listopad 2018 12:32 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 listopad 2018 12:29 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego