Dnia 18 lutego 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 425 000,00 zł brutto, w tym:

- na 1 część zamówienia - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńska i Warzywna w Święciechowie – 255 000,00 zł

- na 2 część zamówienia - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowa, Samolotowa, Latawcowi i Spadochronowa w Strzyżewicach – 110 000,00 zł.

- na 3 część zamówienia - Wykonanie projektów budowy dróg - utwardzenia nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem:  ul. Zielona w Święciechowie, ul. Kwiatowa w Przybyszewie, 
ul. Lipowa od nr 22 do nr 32 w Święciechowie – 60 000,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 08d4da34-a9a5-4566-bffc-3dc5d565cc9b

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/08d4da34-a9a5-4566-bffc-3dc5d565cc9b

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf3.30 MBKarolina Samelczak
SWZpdf828.07 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf568.01 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf441.66 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf402.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf264.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf271.66 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf491.81 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf446.41 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.1 do SWZpdf206.75 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.2 do SWZpdf387.40 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.3 do SWZpdf214.23 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.4 do SWZpdf598.79 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.5 do SWZpdf541.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9.6 do SWZpdf329.67 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZpdf395.38 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z68.79 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf368.92 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 luty 2022 14:44 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 luty 2022 10:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 luty 2022 10:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 luty 2022 10:10 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 luty 2022 12:15 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 luty 2022 12:15 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego