Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 listopad 2019 13:56 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego