Planowanie przestrzenne


Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/grikon/strony/pl.swieciechowa.bip/public/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 147; 167; 256; 158; 156/8 w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 6
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami oraz szafą oświetleniową na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 147; 167 i 134/12 w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 790/1; 809/7; 800/6; 797/2; 817 i 816/1 w obrębie Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 53
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa, Uchwały Nr XXVII/235/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 149
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Przybyszewo, wyłożony do publicznego wglądu. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 236

Podkategorie