Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019,

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 listopad 2019 13:57 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego