Uchwała Nr XVIII/ 144 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 marzec 2020 08:06 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego