Uchwała Nr XX/ 170 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 lipiec 2020 12:36 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego