Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 lipiec 2020 12:38 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego