Uchwała Nr XXII/ 194 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 sierpień 2020 12:40 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego