Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:29 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego