Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 03 listopad 2020 11:30 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego