Uchwała Nr XXVII/ 226 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 grudzień 2020 10:03 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego