Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 11:14 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego