Uchwała Nr XXVII / 224 / 2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 grudzień 2020 10:14 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego