Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 11:09 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego