Zarządzenie Nr 0050/8/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 luty 2022 10:54 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego