Zarządzenie Nr 0050/27a/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 kwiecień 2022 08:22 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego