Dyrektor Przedszkola Samorządowego informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała się Pani Andżelika Duszyńska zamieszkała w Osiecznej.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze . Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że zdobyte wykształcenie, wiedza i doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 sierpień 2017 11:57 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2017 11:59 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2017 12:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego