Klub Dziecięcy w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego, została wybrana

Pani Izabela Staniszczak, zam. Trzebiny

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecięcego pod względem formalnym i merytorycznym.
Ponadto wykazała się wiedzą i znajomością specyfiki pracy z dziećmi do lat 3. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Beata Tycner
Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 sierpień 2020 07:35 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego