Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Wschowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 188
Wyniki dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2023 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 195
Informacja po podaniu do publicznej informacji projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2023 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 170
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 190
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2023 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 171
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 162
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 181
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 174
Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 186
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. ,, Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12''. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 176

Podkategorie