Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 18
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 30
Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 23
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. ,, Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12''. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2023 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 31
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE MIEJSCOWOŚCI OGRODY PRZYSIÓŁEK WSI LASOCICE Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 32
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2023 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 30
Zawiadomienie o ogłoszeniu naboru wniosków na projekt z zakresu sportu na 2023 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 32
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 47

Podkategorie