Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 87
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 83
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 77
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 84
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 82
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 68
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 78
Informacja dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 84
Ogłoszono nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 80
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 80

Podkategorie