Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Zmiany wniosków uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 805
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 904
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 806
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 894
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 827
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 888
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 922
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 873
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 892
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 897

Podkategorie