Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku, w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Do konkursu przystąpiło 9 oferentów (złożono 10 ofert):

 

1. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA Święciechowa     

2. Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare                                         

3. Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare              

4. Stowarzyszenie Strzelcy Święciechowscy                      

5. Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa                             

6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód                             

7. Fundacja CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ Lasocice  

8. Stowarzyszenie „PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I ROZWOJU WSI DŁUGIE STARE”        

9. Stowarzyszenie „MOŻEMY” Święciechowa                             

                                  

 

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA Święciechowa

1. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu.

2. Wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych  i rekreacyjnych;

3. Wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;

4. Wspieranie turystyki.

14.000,00

2

Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare

Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu

20.000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare  

Roczne szkolenie w Taekwondo olimpijskim dzieci i młodzieży

13.000,00

4

Stowarzyszenie Strzelcy Święciechowscy

Popularyzowanie i szkolenie      w zakresie strzelectwa sportowego mieszkańców Gminy Święciechowa w 2018 roku

3.000,00

5

Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa

Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu

28.000,00

6

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód

Wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2018 r.

11.000,00

7

Fundacja CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Międzynarodowe warsztaty dla dzieci i młodzieży „Pociąg do Cooltury” – przyłącz się i zyskaj!

3.500,00

8

Fundacja CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Wolontariat Pozytywnie Zakręca

2.000,00

9

Stowarzyszenie „PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I ROZWOJU WSI DŁUGIE STARE”

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej w Długiem Starem

3.000,00

10

Stowarzyszenie „MOŻEMY”

„AktywniMy w Święciechowie”

5.500,00

 

Razem

103.000,00

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 styczeń 2018 14:26 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 styczeń 2018 14:27 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego