Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt."Odpocznij aktywnie i kreatywnie"

W dniu 02.02.2018r. r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  "NASZE TRZEBINY", Trzebiny 35, 64-100 Leszno - na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl, w zakładce „Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego’’. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie: – bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                              

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie  ul. Ułańska 4   64-115 Święciechowa  

do dnia 09.02.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf2.98 MBAdministrator Strony
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 luty 2018 14:39 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego